PBO Dach Bud Spółka z o.o. Od 1986 roku spełniamy Twoje marzenia o mieszkaniu! 

Członkostwa

PBO DACH BUD Sp. z o.o. należy do:
 

Certyficate Best Enterprise

- Wiosną 2019 Prezes Jan Chorostkowski odbierał w Mediolanie licencję 'Best Enterprises' in the field of construction (Certyfikat Najlepszego Przedsiębiorstwa w Dziedzinie Budownictwa) nadane również przez EBA Global.

Manager of the Year

- Medal MANAGER OF THE YEAR (Menadżer Roku).

Licence Excellence in Quality

- przyznana zgodnie z unijnymi znakami towarowymi i regulaminami EBA licencja Excellence in Quality (Doskonałość w Jakości), uprawniająca do używania znaku towarowego przez PBO DACH BUD Sp. z o.o.

Global Club of Leaders


- Global Club of Leaders zrzesza wybitne osoby państwowe i publiczne, biznesmenów i przedsiębiorców z całego świata, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach życia społecznego i biznesowego. GCL skupia osobistości wykazujące się kompetencjami, innowacją i niezawodnością. Dyrektorzy generalni, kadra kierownicza spółek z sektora prywatnego i publicznego, wykładowcy uniwersyteccy i środowiska akademickie z 47 krajów (Europy, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu) łączą się w celu dalszego rozwoju biznesu i wpływu na postęp społeczny.  (kliknij i zobacz)

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy


- ZPDŚ podejmuje działania na rzecz wspierania pracodawców, tworzenia nowoczesnego środowiska pracy na Dolnym Śląsku, a także w pogłębiania dialogu społecznego, poprzez udział w negocjacjach oraz konsultacjach między reprezentantami rządu, pracodawców oraz pracobiorców.

Certyfikat Dewelopera

- Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych  zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami

Szybki kontakt


Newsletter


dostosuj ustawienia biuletynu